Kan ualeua atl ipan tlaltikpaktle

Kan ualeua atl ipan tlaltikpaktle-Nahuatl

Kan ualeua atl ipan tlaltikpaktle

Atsintle melauak ueye kijtosneke kampa yajua teuan okiyolitej chikaualistle ipan tlaltipaktle, maske se notoma tla atsintle nikan chane noso oualej ipan okse tlaltipaktle. Ijkon tej onokej miyak tlajkuiloltin uan tlajtoua itechkopa in tlamantle.

Tlamachilistin uan ualeuaj ipan okseke tlaltipaktin

Kuak onoyolitej Tlaltikpaktle, on tlamantle uan kinapalouaya, uan ijtoka disco protoplanetario, katka noyej melauak totonkej kampa xkikauilisia manoyolitikan ueyeatsitsintin.

Meteoritos, sitlaltlauiltin  niman okseke tlamantin uan uejka kualistoyaj Neptuno, uelis yajuamej okuajkikej atsintle ipa in Tlaltipaktle.

Okse tlajtojle kijtoua kampa tlaltipaktle pitentsin katka niman kipiyaya kana 60% noso 90% uan ken aman ika ueye, kampa yolik onoskaltijtsia itechkopa planetesimales uan noyej sesekej uan okuajkikej atsintle ipan Tlaltipaktle. Planetesimales kijtosneke ken tepalkamej uan yolik onoskaltijtsiajkej asta kaman onochichijkej tlaltipaktin.

Ijkon nonemilia itech in tlamachilistle kampa kijtoua isotopos uan ualeuaj itech atl noijke tlachaj uan ononextej itechkopa on meteorito de condrita carbonosa uan noyej yeueuetsin niman uan ononextej itech meteorito uan ijtoka Vesta, se ueye tlanapalojle de asteroides, uan nentok kan noyeualouaj Marte iuan Júpiter.

Okse ueye tlamachilistle kijtoua kampa Tlaltipaktle okiyolitej atsintle kuak oksekimej tlaltipaktle onotechkuakej, noijke nikan onoyolitej metstle.

Kuak seseyaj okseke tlaltipaktin niman kuak toponej tepemej

Youejka, Tlaltipaktle katka melauak totonke niman nochipa ipan uajuetsiya noso kantikisaya meteoritos. In temej totonkej niman uejueimej, kijtlakouayja tlaltipaktle niman kuak uajuetsiyaj, tlalaktejkoyaj ipan tlajle niman noyej kiseseliayaj.

Maske on tlitl uan onkatka ijtik tlaltipaktle amo seseyaya. Tlitepemej nijyotsiayaj ixko tlaltipaktle niman kixtiya miyak tlamantle ken atsintle ipotokyo, ijkon onoyolitej yekajakatsintle, uan xkipiyaya oxígeno molecular.

Chika Tlaltipaktle seseyaya, apotoktle opej nosentalia ikuatipan in tlajle niman onoyolitej kiyajtsintle, yajuin atsintle, inkiyolitej ueyeamej.

Tlaltekipanolistle

In tekitsintle kijtoa kampa in atl tlin uan onka ipan totlaltipak sa kech uelis ualeuas kuak onomanelojkej on tlamantin uan ijtokaj bioquímicos (tlamantle uan okipatlak tlalchikaualistle ipan totlalnantsin) itechkopa reacciones rédox niman fotosíntesis.

Redox kijtosneke kampa kimijtlakoua niman  kinxoyaua electrones kuak notitlanej. Tla se tlamantle kimpoloua electrones kuajkon teposkuitlamike; uan amo kinokauiiaj san xoyaue. On tlamantle uan ijtoka reductor kinmakaua electrones niman uan ijtoka oxidante kinmajase.

Fotosíntesis kijtosneke kuak, itechkopa itlauiltsin tonajle, on xijtin xoxoktikej kikuepa sustancias inorgánicas (poktle uan tetlasia niman atl) a orgánicas (hidrato de carbono) uan kixtsia yekajakatsintle.

Cornelius Bernardus van Niel (1897-1985), microbiólogo, xochiixtlakuijkuilijketl    neerlandés-estadounidense, okiminextej bacterias quimiótrofas uan itech pepechijtoyaj sulfuros uan kiyektlaliaj carbono niman kaua atsintle ken se subproducto uan nektlalia niman ualejtok itechkpa fotosíntesis kuak kikue ácido sulfhídico niman díoxido de carbono.

On tlamantin quimiótrofos noso quimiosintéticos kikuej tlamantle uan yopalan kampa uelej kinechikouaj chikaualistle, noijke noijke uelej kitekitiltsia pampamkuajle ika nijyotsia; in tlamantle kitokayotsiaj quimiosíntesis.

Tlin kijtouaj miyakej tekimej

Noche tekiyotsitsintin teixpantiliaj se tlamachilistle uan kijtoua kamanon onoyolitej atsintle ipan Tlaltipaktle. Sekimej kijtouaj kampa amo onka sa se tlamantle itechkopa kamanon onoyolitej atsintle, kampa uelis okiyolitijkej miyakej okse tlamantin. Maske tlin kamaleuak, uelis tikijtoskej kampa atsintle okiyolitej chikaualistle ipan totlaltipak.

Akin okiyolitej in tekitsintle: Angel de Jesús González

Tlajtolkueptle kaxtijlantlajtojle a nauatl: Martín Tonalmeyotl

Tekiyotsitsintin kan uelis tiktemoskej tlamachilistle uan tlajtoua itechkopa in tlamantle

Aquae Fundación. (s.f.). Fotosíntesis de las plantas: ¿cómo funciona? Recuperado de https://www.fundacionaquae.org/fotosintesis-plantas/

Cofes, Consejo Federal de Entidades de Servicios Sanitarios. (2020). Origen del agua en la tierra. recuperado de http://www.cofes.org.ar/descargas/info_sector/Agua_Temas_Varios/Origen_del_agua_en_la_Tierra.pdf

enciclopedia.us. (2012). Origen del agua en la tierra. Recuperado de http://enciclopedia.us.es/index.php/Origen_del_agua_en_la_Tierra

Insugeo, Instituto Superior de Correlación Geológica. (s.f). Capítulo 4. Estructura de la Tierra. Recuperado de http://www.insugeo.org.ar/publicaciones/docs/scg_15/capitulo_4.htm, http://www.insugeo.org.ar/

qaz.wiki. (2021). Origen del agua en la tierra. Recuperado de https://es.qaz.wiki/wiki/Origin_of_water_on_Earth

Universidad de Jaén. (s.f.). Tema 13. Reacciones de oxidación-reducción. Recuperado de http://www4.ujaen.es/~mjayora/docencia_archivos/bases%20quimicas/TEMA%2013.pdf

Wikipedia la enciclopedia libre. (2020). Origen del agua en la Tierra. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Origen_del_agua_en_la_Tierra

Wikipedia la enciclopedia libre. (s.f.). Quimiótrofo. Recuperado de https://es.wikipedia.org/wiki/Quimi%C3%B3trofo