¿Tleka ueye kijtosneke atl?

Tlakuilojketl: Damaris Mia Coca

Bolivia

Tlajtolkueptle kaxtijlantlajtojle a nauatl: Martín Tonalmeyotl

Atl ueye kijtosneke kampa tla xitla, xka uelis nemis in tlaltipaktle.

Atl ueye kijtosneke amo san pampa tajuamej tikonej uan tiyoltokej, no ueye kijtosneke kampa nokue para nonemaka niman notekitiltsia ipan uejueye kalchiualmej; kampa peua kijtlakoua. Tajuamej melauak tikneke tikoniskej miyak atl para tinemiskej, maske tej, teajman tikitas kenjeke oksekimej amo kitlasojtla niman kijtlakoua atsintle kechka ueye Tlaltipaktle. Tla xekuajle tikmate tleka ueye kijtosnke atsintle, kuajkon nikan timitsontomilis se kech tlajtojle uan kiteneua atsintle.

  • Atsintle uan uelis tikoniskej onka san 1% kechka ueye tlaltipaktle; 96% atsintle poyek niman 3% uan onka ipan polos.
  • Maske nochipa makiyoue, Totlaltipak meluak yetotonia mojmostla; yeuejkaue kampa onkatkaj atlajtin nos amanaltin aman youajuajkej.

Miyal tokniuan no notlajtotsiaj ¿Tlinon kijtosneke kuak nopatla atl? ¿Kanon ualeua atsintle uan tikonej? ¿Kenejke nikmaluis atsintle?

Kenejke nopatla atl

Atsintle kipiya naue eetapas: evaporación, condensación, precipitación y escorrentía. In kimiliaj etapas peua kuak kuak uajkisa tonaltsintle, niman iauj ueyeatsintle noso ateskatl peua pojtokisa kampa kitotonilia tonajle; kemaj tlejkoua tlakpak, ijkon nochiua:

¿Tleka ueye kijtosneke atl?
Kuak nopatla atl

Aman ika yomitstomilijkej in tlamachilistle, xnankile in tlajtlanilistle  ¿Kanon ualeua atl uan tikonej? Se tonajle yotimotlajtolte in tlamantle. Tla yetikmastika kampa atsintle uan tikonej ualejtok itech se tlaxexelojle, Bolivia tej, kipiya in tlaxexelojle uan noyej ueye niman uan noyej kixmatej uan ijtoka EPSAS (Empresa Pública y Social de Agua y Saneamiento).

Maske tej, ¿tikmastika kenjek kichiualiaj atsintle para uele yejko tochan? Tla xitkmate kuajkon, nikan timitstomilis kenejke yejko:

Atlasentlalijle

Sa kanoche.

Uelis tikijtoskej kampa amo sa noyej tikmatej kanon ualejtok atsintle kampa onokej miyak tlamachilistin uan kiteneuaj, maske xe nomate tla melauak tlinon nojtoua.

Tla yetikmastokej kamp in atsintle ueye kijtosneke niman uele san noyajua noyolitsia, ipan in tonaltsin yeuaktij atsintle; in tlamantle tikmatej kampa melauak mas yetimiyakej, noyej nokue niman yepeua nokualanila ipan in atsintle.

On tlamantle uan ijtoka contaminación niman tla noijke yeuake atl, ueye kijtosneke kampa tla xtikonej atl peuas tikaualoskej noso peuas ijtlakauis tochikaualis. Uejueye tlamachilistin kijtouaj kipiya ika tikmaluiskej totlaltipaktsin pampa ijkon nochipa tikpiyaskej atsintle uan kuajle. Tla se tonajle uake atl amo san tajuamej uan tichantle ipan tlajle techajmanas noijke kimijtlakos yolkamej uan chantej ijtik atl; noijke kijtlakos kojyokaj niman yolkamej uan ompa chantej, maske amantsin yenochijtok on tlamantle kampa yotikinchankuilijkej yolkamej niman noyej yetona.

Kipiya tej ika titlanemiliskej okpa noso yexpa kenejke tikmaluiskej atsintle. Atsintle amo on tlamantle uan san none, atl melauak ueye kijtosneke niman melauak kualtsin kampa noneke nochipa maonya para tokoneuan. Kineke tikmatiskej kampa atsintle uelis tlamis se tonajle, kampa yamanin seke tokniuan, kalpantin, uejueyealtepemej niman tlaltipaktin yenokajtokej sin atl. ¿Tajuamej tlinon tikchijtokej? Amo tikmaluiaj, san tiktotoyauej kampa tiknemiliaj xkaman tlamis. Matikelnamikikan tlinon techiliaya Lloyd Axworthy. “atsintle melauak ueye kijtosneke. Onokej altepemej kampa melauak mas patsio se konte de atl ken se kontle de petróleo”.

Kan uelis tiktemos tlamachilistle uan tlajtoua itechkopa in tlamantin.

Ecología Verde. (s.f.). Qué es la evaporación del agua y ejemplos. Recuperado de https://www.ecologiaverde.com/

ESVAL. (s.f.). El agua. Recuperado de https://portal.esval.cl/educacion/el-agua/

Expansión. (22 de marzo, 2019). 13 razones para entender la importancia del agua, según la ONU. Recuperado de https://expansion.mx/

IMTA, Instituto Mexicano de Tecnología del Agua. (4 de septiembre, 2018). La importancia del agua en el planeta y cómo cuidarla. Recuperado de https://www.iagua.es/

Magalhães, L. (s.f.). Ciclo del agua. Toda Materia. Recuperado de https://www.todamateria.com/

Obremo. (s.f.). El ciclo del agua: cómo se gestiona el agua para que llegue a tu hogar de manera ininterrumpida. Recuperado de https://www.obremo.es/

Rubín, A. (s.f.). 100 Frases para Cuidar el Agua. Pinterest. Recuperado de https://www.pinterest.com/

USGS. El ciclo del agua, the water cycle, Spanish. Recuperado de https://www.usgs.gov/

USMP. (s.f.). Importancia del agua. Recuperado de https://www.usmp.edu.pe/